Community serie Entasys

Serie Entasys

  • -ENT-FR, columna en arreglo lineal a 3 vías, 200Hz a 20 kHz, 600 RMS, 1500 PGM.

    -ENT-LF, columna de bajas frecuencias, 200Hz a 1.6kHz, 600 RMS,1500 PGM.

    -ENT-FRW, columna en arreglo lineal a 3 vías, 200Hz a 20 kHz, 600 RMS, 1500 PGM.

    -ENT-LFW, columna de bajas frecuencias, 200Hz a 1.6kHz, 600 RMS,1500 PGM.